logo ACDZ

 

ALIANCE CENTER DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Členové

Aktuální termíny voleb:

  • termín volební prezentace na webu ACDZ 27.12. – 14.1.
  • předvolební shromáždění členů ACDZ - 12.1. od 13.30 do 16.30h. v Modrém salónku divadla PN Bohnice
  • zaslání informačního mailu členům do 14.1.
  • termíny rozeslání přístupových kódů členům ACDZ 14.1.
  • termín hlasování od 15.1 do 6.2.
  • vyřešení případné rovnosti hlasů do 14.2.
  • termín vyhodnocení a oznámení výsledků voleb do 14.2.
  • příjem stížností na průběh voleb do 21.2.
  • vyřešení stížností do 28.2.

Volební řád ACDZ naleznete zde

Členové

Výsledky voleb do ACDZ:

A. Volby do zdravotní sekce ACDZ
1. Bc. Blanka Novotná
2. MUDr. Jan Stuchlík
3. MUDr. Juraj Rektor - odstoupil po volbách
4. Mgr. Petr Hudlička
5. MUDr. Ondřej Pěč
------------------------------
6. Bc. Jan Mácha
7. Petra Hnátová Uhlířová

B. Volby do sociální sekce ACDZ
1. Mgr. Marek Fiala
2. Mgr. Anna Šimonová
3. Mgr. Petr Moravec
4. Bc. Jan Mácha
-------------------------------
5. Mgr. Veronika Švarcová
6. MUDr. Jan Stuchlík

C. Volby do dozorčí rady ACDZ
1. Bc. Gracián Svačina
2. MUDr. Zuzana Kozáková
3. Bc. Kateřina Mozrová
-----------------------------
4. Michal Bárta

Složení nového výboru ACDZ
Bc. Blanka Novotná
MUDr. Jan Stuchlík
Mgr. Petr Hudlička
MUDr. Ondřej Pěč
Mgr. Marek Fiala
Mgr. Anna Šimonová
Mgr. Petr Moravec
Bc. Jan Mácha

Složení dozorčí rady ACDZ
Bc. Gracián Svačina
MUDr. Zuzana Kozáková
Bc. Kateřina Mozrová

Do 21.2. nebyla podána žádná stížnost na průběh voleb. Volební komise tímto považuje výsledky za definitivní a volby za ukončené.

­