logo ACDZ

ALIANCE CENTER DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Co je CDZ

Centrum duševního zdraví (CDZ) poskytuje zdravotně-sociální podporu a péči v přirozeném prostředí klienta, v jeho rodině, komunitě nebo v prostorách CDZ.

O ACDZ

Aliance sdružuje Centra duševního zdraví, která jsou jedním z pilířů reformy psychiatrické péče v ČR. V budoucnu by měla vzniknout síť center, přibližně na 100 000 obyvatel jedno takové centrum.

Cílová skupina

Lidé s vážným duševním onemocněním, osoby s potřebou včasné intervence a lidé v krizových situacích (akutní psychické obtíže nevyžadující hospitalizaci).

Aktuality

 • Výroční zpráva za rok 2022

  Přinášíme Výroční zprávu Aliance Center duševního zdraví za rok 2022.

  K nahlédnutí je ZDE.

 • Dotazníkové šetření mezi členy ACDZ

  ACDZ provedlo dotazníkové šetření mezi svými členy zaměřené na sběr dat za rok 2022 týkající se základních charakteristik klientů CDZ a poskytované péče. Dotazníkového šetření se zúčastnilo všech 29 CDZ pro SMI provozujících činnost na konci roku 2022 v ČR.

  Číst dál …

 • Metodika pro vykazování a úhradu zdravotních služeb v CDZ – SMI

  Metodika pro vykazování a úhradu zdravotních služeb v CDZ - SMI byla zpracována ve spolupráci se zástupci revizních lékařů a Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Metodika byla schválena skupinou pro udržitelné financování, jejímiž členy jsou i zástupci zdravotních pojišťoven, dne 27. 3. 2023. Dle informace zástupců VZP jednotlivé zdravotní pojišťovny tento dokument zapracují do svých interních metodik.

  Číst dál …

Centra duševního zdraví v číslech

0
aktuální počet
0
cílový počet
0
počet klientů v roce 2030

Často kladené otázky

Služba je určena osobám se závažným duševním onemocněním, které podstoupily psychiatrickou léčbu, nebo se podrobují ambulantní psychiatrické léčbě. Ale i rodinným příslušníkům nebo blízkým osobám pacientů s psychotickým onemocněním.

Pro osoby v akutní fázi psychického onemocnění, které vyžaduje hospitalizaci nebo pobyt v zařízení s celodenní péčí.

Ve zvládání každodenních činností, v podpoře žádoucích změn, k nimž došlo v důsledku léčby tak, aby klienti mohli vést plnohodnotný život podle svých představ.

Vyberte si CDZ v příslušné lokalitě a kontaktujte je telefonicky nebo mailem. Pracovníci CDZ Vám poskytnou bližší informace.