logo ACDZ

 

ALIANCE CENTER DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

O ACDZ

Aliance sdružuje Centra duševního zdraví, která jsou jedním z pilířů reformy psychiatrické péče v ČR. V budoucnu by měla vzniknout síť center, přibližně na 100 000 obyvatel jedno takové centrum.

Co je CDZ

Centrum duševního zdraví (CDZ) poskytuje zdravotně-sociální podporu a péči v přirozeném prostředí klienta, v jeho rodině, komunitě nebo v prostorách CDZ.

Cílová skupina

Lidé s vážným duševním onemocněním, osoby s potřebou včasné intervence a lidé v krizových situacích (akutní psychické obtíže nevyžadující hospitalizaci).

Aktuality

Centra duševního zdraví v číslech

0
aktuální počet
0
cílový počet
0
počet klientů v roce 2030

Často kladené otázky

Služba je určena osobám se závažným duševním onemocněním, které podstoupily psychiatrickou léčbu, nebo se podrobují ambulantní psychiatrické léčbě. Ale i rodinným příslušníkům nebo blízkým osobám pacientů s psychotickým onemocněním.

Pro osoby v akutní fázi psychického onemocnění, které vyžaduje hospitalizaci nebo pobyt v zařízení s celodenní péčí.

Ve zvládání každodenních činností, v podpoře žádoucích změn, k nimž došlo v důsledku léčby tak, aby klienti mohli vést plnohodnotný život podle svých představ.

Vyberte si CDZ v příslušné lokalitě a kontaktujte je telefonicky nebo mailem. Pracovníci CDZ Vám poskytnou bližší informace.

­