logo ACDZ

 

ALIANCE CENTER DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Katastrofální stav financování sociálních částí CDZ

V roce 2022 se CDZ potýkají s velkými problémy financování sociální části služeb. Na začátku roku v rámci rozpočtového provizoria byla dotace na provoz CDZ v roce 2022 na MZ seškrtnuta jako nekoncepční, i přestože Kraje s touto dotací počítaly pro zajištění financí na provoz existujících CDZ.

Informace k novelám zákonů o zdravotních službách a sociálních službách

V první polovině tohoto roku projednávala sněmovna Parlamentu ČR poslanecký tisk 992, který původně novelizoval zákon o zdravotním pojištění, v průběhu projednávání však k němu byly přidány různé "přílepky" a mezi nimi i novely uvedených zákonů, které se týkaly CDZ.

Tisková zpráva: Centra duševního zdraví v ohrožení

Výbor ACDZ se mimořádně sešel k posouzení kritické situace, která vznikla zastavením dotačního programu MZ na podporu sociálních částí CDZ, a vydal tuto tiskovou zprávu:

Seznam CDZ
­