Předsedkyně

Mgr. Anna Šimonová (sekce sociálních služeb)

Místopředseda

Mgr. Petr Hudlička (sekce zdravotních služeb)

Členové výboru

Mgr. Marek Fiala (sekce sociálních služeb)
Petra Hnátová Uhlířová (sekce zdravotních služeb)
Bc. Jan Mácha (sekce sociálních služeb)
Mgr. Petr Moravec (sekce sociálních služeb)
MUDr. Ondřej Pěč (sekce zdravotních služeb)
MUDr. Jan Stuchlík (sekce zdravotních služeb)