Metodika pro vykazování a úhradu zdravotních služeb v CDZ - SMI byla zpracována ve spolupráci se zástupci revizních lékařů a Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Metodika byla schválena skupinou pro udržitelné financování, jejímiž členy jsou i zástupci zdravotních pojišťoven, dne 27. 3. 2023. Dle informace zástupců VZP jednotlivé zdravotní pojišťovny tento dokument zapracují do svých interních metodik.

Veškeré podklady najdete v záložce Dokumenty a VZ, a to v roce 2023.