Odborný článek, který je publikován na mezinárodním odborném serveru duševního zdraví a psychosociální podpory v oblastech zasažených konflikty, se kromě jiného zmiňuje i o významné roli Center duševního zdraví v systému české zdravotní a sociální péče a také o tom, jak se v Česku řeší uprchlická krize z pohledu duševního zdraví.

"Česko je zemí s vysokými příjmy a má dobře rozvinutý systém služeb v oblasti duševního zdraví (WHO, 2021a). Země má samostatnou politiku duševního zdraví a Národní akční plán duševního zdraví (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2020). Česko zahájilo proces integrace duševního zdraví do primární zdravotní péče (PZS), v praxi však ještě zdaleka není plně funkční. Je zapotřebí politické vůle zapojit se do dlouhodobého programu mhGAP integrace duševního zdraví do PHC. Také Česko učinilo významné kroky při transformaci nemocničního a institucionálního modelu psychiatrické péče na komunitní (WHO, 2021a). Komunitní centra duševního zdraví, v Česku známá jako CDZ, fungují nyní v mnoha regionech Česka. Pro komunitní centra duševního zdraví existuje také platná legislativa týkající se jejich poskytování zdravotních i sociálních služeb. Financování CDZ je také víceméně stabilní, což znamená, že platby za zdravotní služby jsou regulovány zdravotnictvím a platby za sociální služby se řídí tzv. běžným dotačním systémem."

Celou publikaci si můžete přečíst ZDE.