Projekt Monitoring připravenosti Center duševního zdraví na poskytování služeb uprchlíkům z Ukrajiny měl za cíl zmapovat možnosti Center duševního zdraví a dalších zařízení poskytující komplexní – sociálně zdravotní péči o lidi prchající před válkou na Ukrajině. Dále zmapovat bariéry, které brání těmto zařízením k poskytování takové péče a zmapování zkušenosti těchto služeb při poskytování péče o osoby z Ukrajiny.

Výstup projektu:

Celkem bylo osloveno 39 zařízení, která byla zřízena v rámci reformy psychiatrie. Celkem 29 organizací vyslovilo připravenost v poskytování péče pro ukrajinské uprchlíky, a to i nad rámec cílové skupiny, kapacita těchto připravených CDZ je v rozmezí od 0,1 úvazků psychiatra, psychologa, psychiatrické sestry, sociálního pracovníka až po 1,0 úvazku odborných pracovníků. U připravených CDZ však z šetření vyplynula i ta CDZ, která péči ukrajinským uprchlíkům aktuálně poskytují a potřebují akutní podporu, aby v této činnosti mohla pokračovat, jedná se celkem o 5 zařízení.