logo ACDZ

ALIANCE CENTER DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

V roce 2022 se CDZ potýkají s velkými problémy financování sociální části služeb. Na začátku roku v rámci rozpočtového provizoria byla dotace na provoz CDZ v roce 2022 na MZ seškrtnuta jako nekoncepční, i přestože Kraje s touto dotací počítaly pro zajištění financí na provoz existujících CDZ.

Následně se podařilo díky přesným a komplexním intervencím ze strany ACDZ, pracovníků Reformy a senátorům tento dotační titul obnovit. Bohužel kvůli administrativním náležitostem musel být dotační titul schvalován novelou zákona o rozpočtu  a stále není rozhodnuto. Finance na provoz sociální části CDZ se tak stále nedostaly k provozovatelům CDZ. Je konec roku a nově zřízené služby v rámci Reformy péče o duševní zdraví zůstaly bez prostředků!

ACDZ proto neustále intervenuje a volá po nápravě. A i nyní se snažíme pomoci CDZ zajistit jim finanční prostředky na letošní rok. Členové výboru ACDZ proto vydali prohlášení.