V první polovině tohoto roku projednávala sněmovna Parlamentu ČR poslanecký tisk 992, který původně novelizoval zákon o zdravotním pojištění, v průběhu projednávání však k němu byly přidány různé "přílepky" a mezi nimi i novely uvedených zákonů, které se týkaly CDZ.

Tyto novely obsahovaly několik ustanovení, která považujeme za nevyhoující, resp. poškozující stávající CDZ i omezující možnost vzniku dalších CDZ. Šlo především o to, že dle těchto novel by muselo mít CDZ jen jednoho poskytovatele, který by měl registrovány obě služby, zdravotní i sociální a nebylo by už možné, aby CDZ fungovalo na základě smlouvy dvou poskytovatelů. Dále tam byla povinnost CDZ mít v týmu adiktologa a pak tam byla velmi široce definovaná cílová skupina. To vše mělo platit od 1.1.2022
My jsme se o tom dověděli až v době, kdy byl zákon ve třetím čtení a již s ním nebylo možné ve sněmovně PČR nic dělat. Obrátili jsme se proto na senát PČR resp. jeho výbory s žádostí o nápravu a k tomu účelu jsme vydali toto prohlášení. V senátu se podařilo prosadit, že z výčtu pracovníků byl vyjmut povinně adiktolog a lhůta pro povinnost jednoho poskytovatele byla prodloužena na 3 roky od platnosti zákona. V dané situaci šlo asi o maximum možného a 3 letá lhůta nám dává možnost vyjednávat s ministerstvy o případné další novele, která by nunost jednoho poskytovatele zrušila. Senátní verze s úpravami nyní leží ve sněmovně a čeká na schválení.