Do projektu je zapojeno 11 center duševního zdraví v ČR, která se zapojila do jednoho z uvedených cílů.

Mapování aktuálně poskytované krizové intervence ve vybraných regionech.
Zmapování nabízené kapacity a poptávky či potřebnosti mezi uprchlíky z Ukrajiny a to se zaměřením na péči v oblasti duševního zdraví.
Poskytování psychiatrické péče uprchlíkům z Ukrajiny ve vybraných regionech prostřednictvím služeb CDZ. 

Aliance CDZ (dále jen „ACDZ“) uzavřela v říjnu 2022 se Světovou zdravotnickou organizací (dále jen „WHO“) smlouvu o zajištění poskytnutí služeb center duševního zdraví na podporu duševního zdraví ukrajinským uprchlíkům. Služby během listopadu a prosince 2022 realizovalo dětské CDZ v Berouně, dospělé CDZ v Ostravě a adiktologické CDZ v Praze. Druhou aktivitou, kterou ACDZ zajistila, bylo dodání studie proveditelnosti týkající se připravenosti center duševního zdraví na podporu duševního zdraví ukrajinským uprchlíkům. Do studie se zapojilo celkem sedm CDZ, respektive sedm koordinátorů, kteří během listopadu a prosince 2022 detailně mapovali přirozené regiony, v rámci, kterých CDZ poskytují své služby. Detailní zhodnocení poskytování služeb a mapování obsahuje výstupní závěrečná zpráva. V reakci na výstupy byl ACDZ předložen WHO projektový záměr na podporu devíti CDZ, která budou poskytovat podporu ukrajinským uprchlíkům zacílenou na duševní zdraví, adaptaci a případnou integraci v roce 2023.

Závěrečná zpráva