S příchodem války na Ukrajině a aktuální uprchlickou krizí jsme se ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací rozhodli aktivně zapojit do pomoci ukrajinským občanů, kteří utekli před válkou, v oblasti duševního zdraví.

Již od roku 2022 pomáhají členové Aliance center duševního zdraví společně se Světovou zdravotnickou organizací řešit ukrajinskou uprchlickou krizi v Česku poskytováním služeb duševního zdraví a psychosociální podpory nad rámec veřejného zdravotního pojištění.

V listopadu 2022 Aliance zahájila pilotní provoz ve 3 krajích a provedla mapování připravenosti center duševního zdraví (dále jen CDZ) poskytovat služby pro ukrajinské uprchlíky v 9 krajích po celém Česku. Na základě mapování a pilotního provozu bylo identifikováno 7 regionů s výraznou potřebou služeb duševního zdraví a psychosociální podpory a podpůrných aktivit pro uprchlíky.

V roce 2023 projekt pokračoval druhou fází - posílením kapacit CDZ pro poskytování služeb ukrajinským uprchlíkům. Zavedli jsme multidisciplinární týmy v 7 regionech prostřednictvím 7 CDZ působících v různých regionech země.

Naše centra duševního zdraví v průběhu roku 2023 překročila plán, co do počtu poskytnutých konzultací, a to zejména kvůli výrazně vyšší poptávce a vyšším potřebám ukrajinské komunity, než se původně očekávalo.

V období od března do listopadu 2023 poskytlo 7 týmů CDZ o celkovém počtu 24 odborníků na duševní zdraví (z nichž bylo 30 % bylo ukrajinských psychiatrů nebo psychologů) celkem 2439 konzultací, což je 220 % nad cílovou hodnotou. Podpořili jsme více než 350 osob a jejich rodin. Bylo realizováno 157 aktivit pro děti. Odborníci na duševní zdraví pomáhali dětem a mládeži adaptovat se na nové prostředí, novou školu, spolužáky, vyrovnat se se šikanou, překonat strach a věci, které viděli nebo prožili, nebo problémy způsobené zneužíváním návykových látek rodiči. Poskytli jsme 404 konzultací specializovaných služeb (psychologických, psychoterapeutických a psychiatrických) a 616 konzultací zaměřených na nespecializovanou psychosociální podporu. Ty pomáhaly uprchlíkům řešit jejich psychické problémy, které souvisejí s úzkostí, strachem, psychickým stresem a tísní, zneužíváním návykových látek nebo duševními nemocemi diagnostikovanými na Ukrajině. Prostřednictvím 520 intervencí v rámci asistenčních sociálních služeb pomáhali členové týmu uprchlíkům adaptovat se v novém prostředí, řešit obtížnou finanční a pracovní situaci.

Projekt poskytuje psychosociální podporu a terapeutické služby, které pomáhají uprchlíkům vyrovnat se s psychickým stresem a tísní, snížit úzkost a depresi, posílit jejich sebedůvěru, a tím podpořit účast v integračních programech, komunitních aktivitách nebo např. posílit jejich dovednosti pro úspěšné zaměstnání, ale také např. zlepšit pozitivní zvládání psychických obtíží. CDZ mohou poskytovat intenzivní podporu těm uprchlíkům z Ukrajiny, u nichž se objeví závažné duševní onemocnění. V případech uprchlíků hospitalizovaných v psychiatrických nemocnicích CDZ spolupracují s nemocnicí a podporují přístup orientovaný na zotavení a fungování v běžném životě. Zejména ukrajinští psychologové zaměstnaní v týmech CDZ umožňují podporu při jejich návratu do běžného prostředí po kritické fázi hospitalizace a poskytují následnou sociální a zdravotní podporu.

Děkujeme Světové zdravotnické organizaci a všem členům týmu Aliance center duševního zdraví, kteří se do projektu zapojili, zejména paní ředitelce Anně Šimonové a členům výboru Aliance za podporu v realizaci a konzultace, dále pak ředitelům a multi-disciplinárním týmům za realizaci pomoci v regionech – Ledovci v Plzni, Fokusu v Karlovarském kraji, Strakonicích a Liberci, Drug-OUT klubu v Ústeckém kraji, středočeskému Pro Zdraví 21 a v neposlední řadě pražskému CEPSYMEDu. “Válečné trauma je jedno z těch nejtěžších, obnova duševního zdraví ukrajinských uprchlíků je výzvou,” uvádí k projektu, který pokračuje v roce 2024,  ředitelka Aliance center duševního zdraví Anna Šimonová.

Závěrečná zpráva projektu za rok 2023 ZDE.

Průběžný fotoreport září 2023 ZDE.